מרר

מרר
מָרַר(b. h.) 1) to drip; 2) (cmp. אֶרֶס) to be bitter.V. מוֹר, מַר, מָרוֹר Pi. מֵרֵר to make bitter; to afflict. Pes.X, 5 מרור על שום שמֵרְרוּ המצריםוכ׳ we eat bitter herbs in memory of the Egyptians embittering the lives of our fathers in Egypt. Cant. R. to I, 13 (play on מֹר, ib.) אברהם מְמָרֵר עצמווכ׳ Abraham afflicted himself and plagued himself with sufferings; ib. to III, 6; a. e. Hif. הֵמַר same. Gen. R. s. 98 (play on וימררהו, Gen. 49:23) שה׳ לאחיו who made his brothers suffer; שהֵמֵירוּ לו אחיו whom his brothers made suffer; שה׳ לאדונתו who made his mistress suffer; שהֵמֵירָה לו אדונתו (v. Matt. K.) whom his mistress made suffer. Sabb.88b (play on צ̇ר̇ר המ̇ר̇, Cant. 1:13) אע״פ שמיצֹרֹ ומֵימַֹרֹ ליוכ׳ although my Beloved decrees anguish and suffering for me; a. e. Hithpa. הִתְמָרֵר, Nithpa. נִתְמָרֵר to become sticky and bitter from handling myrrh. Cant. R. to I, 13 כל … ידיו מִתְמָרְרוֹת (Matt. K. מִתְמוֹרְר׳, Hithpol.) whoever plucks it (myrrh), gets his hands sticky (and bitter). Num. R. s. 13 (play on מוֹרִי, Cant. 5:1) נִתְמָרְרוּ בגלותוכ׳ they became bitter (affected with sin) in captivity, and were sweetened (atoned for their sins) by martyrdom. Hithpalp. הִתְמַרְמֵר, Nithpalp. נִתְמַרְמֵר to get excited (in battle); to be enraged. Pesik. R. s. (ed. Fr., p. 140a>) מיד היה מִתְמַרְמֵרוכ׳ at once he became enraged and kicked it (the missile) Ib. נתמ׳ לצאת he was excited in rushing out.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • מרר — v. להפוך למר, להמאיס (חיים) , לרדת (לחיי ) , להציק, להרגיז, להכעיס, לצער, לגרום סבל, לענו …   אוצר עברית

  • מרר את חייו — עשה לו חיים קשים, האכילו מרורים {{}} …   אוצר עברית

  • Mary (given name) — Mary The Glorification of Mary by Boticelli. The reverence for Mary, the mother of Jesus, is in large part responsible for the use of the name Mary and its variants. Gender female Origin …   Wikipedia

  • Schmerz, der — Der Schmêrz, des ens, Dat. dem en, Acc. den Schmerz, Plur. die en. 1) Eigentlich, diejenige unangenehme Empfindung, die aus der Trennung des Stetigen in unserm Körper entstehet, welche Trennung des Stetigen bey genauer Untersuchung die Ursache… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”